Două creșe noi în Galați, după 30 de ani în care nu s-a investit nimic în acest domeniu

În cadrul celei mai recente ședințe extraordinare a Consiliului Local, derulată online în data de 20 octombrie, au fost adoptate două proiecte privind realizarea a două creșe noi, pe str. Brăilei nr.184 (pentru 40 de copii) și pe str. Feroviarilor nr. 20 A (pentru 110 copii). Creșele se vor construi în curtea Școlii nr.1  (str. Brăilei nr.184) și în cartierul Micro 13 (zona blocurilor ANL).

Cele două proiecte, care au primit votul consilierilor locali, presupun predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii.

Consiliul Local Galaţi se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului. În același timp, CL Galați va asigura finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc ). Totodată, Consiliul Local Galaţi se obligă ca, după predarea amplasamentelor şi a obiectivelor realizate, să menţină destinaţia acestora şi să le întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a aprobat construcția a 138 de creșe noi, la nivel național, cu finanțare asigurată de minister, din buget propriu.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr