Șapte categorii de pacienţi care își pot face analizele gratuit și repede, fără a mai fi condiţionaţi de fondurile date de CAS

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Galați informează că în urma intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2022, începând cu data de 14 aprilie, au fost menţinute şi după încetarea stării de alertă cele 7 categorii de pacienţi care beneficiază de investigaţii medicale paraclinice gratuite în maximum 5 zile de la data prezentării la furnizorul de servicii medicale aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate.

Cele 7 categorii includ pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 (după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare), precum şi pacienţii diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare precum şi boli neurologice.

În aceste cazuri nu mai există condiţionarea existenţei fondurilor contractate cu casa de asigurări de sănătate.

Pentru a beneficia de prevederile legale, pacienţii asiguraţi în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, care se încadrează într-una din cele 7 categorii, trebuie să se prezinte la medicul de familie/medicul specialist, iar acesta trebuie să elibereze persoanei în cauză trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice care să aibă menţionat codul de monitor.

Lista furnizorilor de servicii paraclinice aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Galaţi poate fi consultată pe site-ul instituţiei la secţiunea Furnizori de servicii medicale> Paraclinic/Pet-CT> Listă furnizori în contract sau la link-ul- http://cas.cnas.ro/casgl/page/lista-furnizori-in-contract-2.html.

Decontarea se va face ulterior

Chiar dacă, în momentul solicitării investigaţiilor, furnizorul aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile contractate, acesta va efectua investigaţiile paraclinice, iar acestea vor fi decontate ulterior, ca urmare a încheierii unui act adiţional de suplimentare a valorii de contract.

„Ne bucură faptul că legislaţia actuală continua o serie de măsuri pozitive stabilite pe durata stării de alertă. Acestea au în vedere asigurarea accesului la investigaţii medicale paraclinice imediate pentru cei afectaţi de infecţia cu virusul Sars Cov2 şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli ce au un impact major asupra sănătăţii publice.

Astfel va fi asigurată o continuitate a serviciilor medicale pentru pacienţii care se încadrează în cele 7 categorii, fie că vorbim de beneficiari ai unor programe naţionale de sănătate curative sau pacienţi cu afecţiuni cronice. În plus, se va putea interveni în tratarea afecţiunilor post Covid într-un timp foarte scurt” a declarat directorul general al CAS Galaţi, George Toderaşc.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr