Ședință extraordinară la CL Galați, pe 16 mai. Aeroportul Galați-Brăila, pe lista proiectelor scoase la vot!

„În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 16 05 2022, ora 9,00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane”, a anunțat Primăria Galați.

Lista de proiecte aduse la votul consilierilor este dominată, de departe, de cel legat de viitorul aeroport Galați-Brăila: „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Municipiul Galati prin Consiliul Local al municipiului Galati, UAT comuna Șendreni prin Consiliul Local al comunei Șendreni, UAT comuna Braniștea prin Consiliul Local al comunei Braniștea, UAT comuna Schela prin Consiliul Local al comunei Schela, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Aeroportul Regional Galați – Brăila și obiectivele complementare aferente conexiunilor rutiere ale acestuia pe teritoriul UAT comunele Șendreni, Braniștea, Schela și UAT Municipiul Galați”.

Asta după ce Guvernul României a anunțat că va susține investiția, iar Autoritatea Aeronautică Română și-a dat și ea acordul.

În afara amintitului proiect, consilierii locali vor mai avea în vizor alte 6 proiecte:

  • Aprobarea depunerii proiectului ”Renovare integrată a Școlii Gimnaziale nr. 24”;
  • Aprobarea depunerii proiectului ”Renovare integrată a imobilului din Str. Victor Papilian, nr. 7”;
  • Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc G11, str. Brăilei nr. 262 BIS aferent Asociației de proprietari nr. 381 din municipiul Galați”;
  • Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 477/26.11.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Municipiul Galați și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru unitățile școlare din municipiul Galați”;
  • Modificarea H.C.L. nr. 251/25.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan”;
  • Modificarea H.C.L. nr. 709 din 21.12.2021 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan” și a cheltuielilor legate de proiect”

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr