Cotonogeală PSD-PNL. Primarul liberal de Tecuci, acuzat de conducerea (PSD) a Apă Canal că sabotează un proiect de 50 de milioane de euro

Războiul surd dintre PSD și PNL continuă la Galați. După ce cei de la PSD i-au acuzat pe liberali că sabotează investițiile Consiliului Județean, iar cei de la PNL i-au acuzat pe social-democrați că au dezvoltat un sistem „dictatorial și mafiot” de conducere a județului, lucrurile s-au extins. De data aceasta, Apă Canal SA (cunoscut fief PSD, dat fiind că societate este împănată de activiști social-democrați) îl acuză pe primarul liberal al Tecuciului că sabotează o investiție de 50 de milioane de euro.

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galaţi urmează să implementeze Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi – etapa 2, proiect finanţat din fonduri europene, care include investiţii în UAT Matca (sistem de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga comună), precum şi reabilitare conductă aducţiune şi reţele de distribuţie în municipiul Galaţi.

Investiţiile propuse în cadrul acestui proiect au impact asupra a 120.170 locuitori în ceea ce priveşte apa potabilă şi asupra a 12.440 locuitori în ceea ce priveşte preluarea, transportul şi tratarea apei uzate.
Pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi – etapa 2”, împreună cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Tecuci s-a identificat, în anul 2021, traseul optim de amplasament, pe teren aparţinând domeniului public, a următoarelor investiţii necesare în proiect: o conductă de aductiune, cu o lungime de aproximativ 4,288 km, amplasată pe strada Ştefan Corodeanu şi DJ 251, până la limita cu UAT Matca şi o staţie de pompare apă potabilă, amplasată adiacent DJ 251.

”Pentru aceste investiţii, Primăria Municipiului Tecuci a emis deja Certificatul de urbanism nr. 527/15.09.2021. Începând cu anul 2022, APA CANAL S.A. Galati a solicitat adoptarea unui proiect de hotărâre pentru punerea la dispoziţie a terenurilor necesare realizării acestor investitii, acest document reprezentând un document de eligibilitate, obligatoriu, solicitat de către finanţator, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. La şedinţa de Consiliu Local din 31.05.2022, deşi proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi, în timpul sedinţei, primarul Costin Lucian-Grigore a retras proiectul de hotărâre, fără niciun motiv, se arată într-un comunicat de presă al Apa Canal SA.

UAT Matca face parte dintr-o aglomerare cu peste 10.000 de locuitori pentru care există obligativitatea de conformare în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor impuse de Uniunea Europeană privind calitatea apei şi tratarea apelor uzate, termenul limită de conformare, anul 2015, fiind depăşit cu mult, explică reprezentanţii societăţii.

În scopul asigurării condiţiilor pentru conformarea UAT Matca, APA CANAL S.A. Galati a realizat deja investiţii finantate din fonduri europene, în proiectele anterioare, respectiv proiectul finanţat prin POS Mediu şi proiectul finanţat prin POIM – etapa 1, proiecte în care s-au realizat următoarele investiţii:

• reabilitarea frontului de captare de la Rotunda;
• extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare ape uzate din Tecuci;
• execuţie staţie de pompare apă uzată şi conducta de refulare pentru UAT Matca.
Valoarea investiţiilor sus menţionate, realizate pe teritoriul UAT Tecuci, pentru alimentarea cu apă potabilă a UAT Matca, precum şi preluarea, transportul şi tratarea apelor uzate din UAT Matca, este de cca. 40.810.000,00 lei.

”Prin comportamentul său, total împotriva legii, primarul Costin Lucian-Grigore pune în pericol posibilitatea de a accesa finanţare europeană pentru înfiinţarea unui sistem public de alimentare cu apă şi reţea de canalizare în UAT Matca, aceasta fiind cea mai mare comună din judet care nu beneficiază în prezent de aceste servicii publice”, se afirmă în comunicatul de presă al Apa Canal SA.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr