Breșă în digul barajului de la Cosmești. Există pericol de inundații în cazul creșterii debitului Siretului

Potrivit autorităților, apa erodează continuu digul care apăra localitatea Cosmeşti Vale de inundaţii. În urmă cu câteva zile, însă, s-a constat și faptul că fenomenul erozional se manifestă accentuat pe malul drept al râului Siret şi afectează corpul digului de contur al acumulării Cosmeşti şi, de asemenea, există deja o breşă în depunerea de pământ de pe malul stâng al râului Siret amonte de podul rutier.

Ca efect al acestor evenimente și fenomene, gospodăriile limitrofe sunt expuse pericolului de inundaţie în cazul unor debite crescute ce ar putea apărea în cazul unor fenomene meteorologice periculoase.

În acest context, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a luat hotărârea de a se trece la monitorizarea permanentă a eroziunilor, în vederea efecturării unor investiții în combaterea acestora.

„Sistemul de Gospodărire al Apelor Galaţi şi S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. vor monitoriza în permanenţă fenomenul erozional care se manifestă pe malul drept al râului Siret şi care afectează corpul digului de contur al acumulării Cosmeşti şi vor lua măsurile urgente ce se impun, conform competenţelor legale. Primăria Cosmeşti va lua toate măsurile legale ce se impun în legătură cu breşa existentă în depunerea de pământ de pe malul stâng al râului Siret amonte de podul rutier, pentru eliminarea pericolului la care sunt expuse gospodăriile limitrofe, în cazul unor debite crescute, generate ca urmare a unor fenomene meteorologice periculoase”, a precizat CJSU.

Vă reamintim că zona a fost grav afectată de inundații în ultimul secol, cu distrugeri importante și pierderi de vieți omenești. Scopul principal al construirii barajelor de la Cosmești și Movileni este acela de a stăvili inundațiile.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr