Cursurile de apă din județul Galați, îngropate în gunoaie. Concluziile unui amplu control al Apelor Române

În perioada 15 aprilie – 31 mai, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Galați a verificat sectoare a 47 cursuri de apă şi șapte torenţi, afluenţi ai râurilor Siret, Bârlad şi Prut, cât și fluviul Dunărea. Controalele au avut loc, conform unui material transmis Instituției Prefectului, pe raza municipiului Galați, dar și în alte 32 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din judeţ.

Cu această ocazie, au fost identificate depozite de deșeuri amplasate ilegal în albiile minore ale cursurilor de apă, pe malurile şi pe zonele de protecţie ale acestora, în cantităţi mai mari în Vânători și Frumușița, dar și pe teritoriul UAT Cuca, Nicorești și Buciumeni. Starea de salubrizare şi igienizare a reţelei hidrografice este în general bună, acest aspect datorându-se acţiunilor efectuate anterior, dar și a controalelor din cadrul proiectului ”Curățăm România”. Au fost identificate depozite mai însemnate de material lemnos pe malurile Tecucelului în Buciumeni și pe cursul de apă Valea Rea din Nicorești.

Secţiunile de scurgere a apelor mari, în zona podurilor şi podeţelor, sunt asigurate, în mai multe localități fiind în derulare lucrări de refacere și redimensionare a podurilor și podețelor, în majoritatea lor pe drumurile județene aflate în administrarea CJ.

Capacitatea de transport şi viteza de scurgere a debitelor de viitură este diminuată datorită vegetaţiei lemnoase şi acvatice din albiile minore ale cursurilor de apă în majoritatea comunelor verificate. În municipiul Galați (Filești) și în comuna Cuca, rigolele şi şanţurile stradale prezintă un grad ridicat de colmatare, salubrizarea fiind necorespunzătoare. În plus, cursurile de apă prezintă, în marea lor majoritate, vegetație acvatică de talie înaltă ce poate ȋngreuna curgerea liberă, fiind dispuse măsuri privind îndepărtarea sa.

Anterior, în anul 2021, SGA Galați a efectuat lucrări de decolmatare în colaborare cu comunele Corod, Șendreni, Brăhășești, Cudalbi și Bălăbănești, iar în acest an în colaborare cu UAT Vânători, aceasta din urmă fiind sancționată cu avertisment pentru lipsa măsurilor operative privind verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă.

La data controlului, în comună au fost constatate depozitări ȋnsemnate de ambalaje tip PET pe malurile Văii lui Manolache, a Văii Negurii și a cursului de apă Calica. De asemenea, UAT Frumușița nu a asigurat curățarea cursurilor de apă și a malurilor acestora. Pe raza comunei au fost constatate depozitări ȋnsemnate de PET-uri și gunoi de grajd pe malurile cursurilor de apă Frumușița și Ijdileni, sancțiunea aplicată fiind tot un avertisment.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr