Atribuirea locurilor de parcare în Galați, etapa a cincea. Sute de cereri au fost anulate din motive tehnice

Primăria municipiului Galați informează că în urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA V (Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21, cât și în subzonele noi Țiglina II-10A, Mazepa I-19A și Țiglina I-9C) un număr de 114 cereri au fost declarate respinse.

La acestea se adaugă 158 de rezervări on-line pentru care solicitanții nu au depus cererea de atribuire însoțită de documentele anexă – condiție de prevăzută de art.10 din Regulamentul aprobat, motiv pentru care comisia de atribuire le-a declarat respinse și pe acestea. Listele pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Galați, în secțiunea „Anunțuri parcări de reședință”.

Solicitanții pot depune contestații în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, urmând ca soluționarea acestora și aducerea la cunoștința publică a rezultatelor să se realizeze în termen de 5 zile lucrătoare.

Contestațiile se vor depune pe adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro.

De asemenea, aducem la cunoștința solicitanților faptul că cererea de contestație NU poate avea ca obiect completarea dosarului depus inițial, procedura completării nefiind prevăzută în regulament.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr