O clădire emblematică a Galațiului, în plan de restaurare. Costul, însă, este unul exorbitant, adică aproape 4,3 milioane de euro

Primăria municipiului Galați informează că a lansat în licitație contractul de achiziție publică pentru obiectivul „Renovare integrată – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 24 – proiectare și execuție”, cu o valoare estimată de 17.854.977 lei fără TVA (adică 4,3 milioane de euro cu totul – o sumă realmente exorbitantă!) , data limită pentru depunerea ofertelor fiind 10 octombrie 2022.

Pentru punerea în valoare a acestei clădiri monument istoric, municipalitatea a depus deja o cerere de finanțare prin PNRR, iar proiectul este în evaluare.

În cadrul proiectului, sunt prevăzute în principal următoarele: restaurarea și consolidarea fațadelor care se păstrează, dinspre str. Domnească și str. Gamulea; construcția propriu-zisă a clădirii noi; realizarea racordului/branșamentului, a instalațiilor interioare și exterioare de apă-canal, electrice, gaze etc; realizarea finisajelor interioare și exterioare; realizarea căilor de acces și pietonale; amenajarea și împrejmuirea terenului; termoizolații la pereți și acoperiș; lucrări de reabilitare termică; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu si utilizarea surselor regenerabile de energie; instalarea sistemelor de climatizare; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi; echipamente antiefracție; dotare cu mobilier adecvat pentru birouri etc.

Potrivit documentației, termenul prevăzut pentru realizarea serviciilor de proiectare este de 4 luni de la data încheierii contractului, iar termenul de execuție a lucrărilor este de 20 luni de la data predării amplasamentului.

Proiectul este propus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2022 – Componenta 5- Valul Renovării, Investiția 1.1.b Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădirii publice: renovare aprofundată a clădirilor publice.

Trebuie știut însă că primăria nici măcar nu are acești bani, iar atribuirea contractului va avea o clauză suspensivă: adică se face doar dacă se obține finanțarea de la PNRR.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr