Investiții de 38 de milioane de lei, în 2022, în rețeaua de distribuție a electricității din județul Galați

Deși pare oarecum greu de crezut, pentru anul 2022, Sucursala Galați a societății Distribuție Energie Electrică România are un plan de investiții peste cel asumat în anul 2021 pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a energiei electrice, respectiv de aproape 38 de milioane de lei.

„Direcțiile principale vizează asigurarea unui nivel optim de tensiune, îmbunătățirea calității energiei electrice, reducerea numărului de deranjamente, reducerea pierderilor în rețea și implicit, reducerea costurilor cu mentenanța”, a precizat Serviciul Comunicare al Distribuție Energie Electrică România.

Una dintre cele mai importante investiții pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de rețea din județ o reprezintă modernizarea rețelei de distribuție din zona localității Foltești, jud Galați. Lucrările de investiții sunt aproape de finalizare și vor avea drept rezultat creșterea siguranței în funcționare și în exploatare și îmbunătățirea nivelului de tensiune.

În cadrul proiectului, în cele cinci Posturi de Transformare Aeriene menționate au fost montate echipamente de ultimă generație.

În valoare de aproximativ 4,6 milioane de lei, investiția de pe raza localității Foltești a presupus și modernizarea a peste 500 de branșamente monofazate, 5 branșamente trifazate și montarea de blocuri de măsură și protecție, în exteriorul clădirilor, în locul firidelor existente, precum și refacerea coloanelor de la BMP la tabloul fiecărui abonat. Blocurile de măsură au fost dimensionate astfel încât să permită, în viitor, montarea contoarelor inteligente.

Alte lucrări de investiții majore ale Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Galați, care urmează a fi finalizate în decursul acestui an sunt: Modernizarea Rețelei de Distribuție în zona PTA 5571 Tătarca Sat și PTA 5578 Șivița; Modernizare celula 110kV Băleni și introducere în SCADA – stația 110/20kV Foltești; Introducerea în sistem de telegestiune a 1524 de contoare și 160 BMP-uri aparținând consumatorilor de tip ,,agent economic’’.

Pentru orizontul mediu, compania are in plan modernizarea stațiilor de transformare, trecerea rețelelor de la 6 și 10kV la 20kV și securizarea rețelelor de joasă tensiune în vederea reducerii pierderilor de energie electrică.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr