Locuri de muncă în Armată. 150 de posturi sunt disponibile doar în Garnizoana Galați. Ce condiții sunt cerute

Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” derulează, în perioada următoare, „Programul pilot de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile vacante de soldat/gradat profesionist în activitate”, oferta profesională fiind valabilă pentru structurile marii unități din garnizoanele Focșani și Galați. În total, sunt disponibile 266 locuri, dintre care 118 locuri în Garnizoana Focșani și 148 în Garnizoana Galați, accesibile pentru candidații din județele Vrancea, Galați și zonele limitrofe acestora.

După parcurgerea procesului de selecție, recruții vor desfășura programul de formare profesională inițială în cadrul structurilor marii unități din cele două garnizoane, unde, ulterior, vor fi încadrați pe funcții cu următoarele specializări:

Garnizoana Focșani: Infanterie – 37, Auto – 65, Comunicații și informatică – 7, Geniu – 3, Artilerie și rachete – 5, Informații pentru apărare – 1;

Garnizoana Galați: Tancuri – 30, Rachete și artilerie AA – 1, Auto – 31, Comunicații și informatică – 4, Infanterie – 55, Artilerie și rachete – 17, Informații pentru apărare – 2, Apărare CBRN – 2, Intendență – 1, Geniu – 5.

Pentru a putea deveni soldat/gradat profesionist în activitate, într-una dintre structurile Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;

b) să aibă vârstă între 18 ani ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire;

c) să fie absolvent al învățământului general obligatoriu de 10 clase;

d) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;

e) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;

f) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

g) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

h) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;

i) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi după caz, de către structurile desemnate;

j) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

k) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;

l) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție, astfel:

Vrancea: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, mun. Focșani, b-dul. București, nr. 3 – 5, telefon 0725.054.360;

Galați: Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei”, mun. Galați, strada Ștefan cel Mare, nr. 32, telefon 0725.054.205.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr