Condițiile pentru obținerea venitului minim de incluziune. Ce venituri și proprietăți îi elimină din listă pe solicitanți

Guvernul a stabilit normele acordării ajutorului social reprezentat de venitul minim de incluziune şi a publicat lista bunurilor pe care, dacă cei ce vor aceşti bani le deţin, nu vor primi venitul minim de incluziune în valoare de 700 lei.

Regulile acordării venitului minim de incluziune, ce va cuprinde venitul minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei, se vor aplica din 1 ianuarie 2024.

Prin Hotărârea de Guvern 1.154/2022, publicată luni în Monitorul Oficial, sunt aprobate normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, ce este urmează să intre în vigoare în 2024.

Venitul minim de incluziune este un beneficiu de asistenţă socială ce va fi acordat lunar şi care se va compune dintr-unul sau din cele două ajutoare financiare: ajutorul de incluziune şi ajutorul pentru familia cu copii (care va fi acordat familiilor care au copiii înscrişi şi care frecventează o formă de învăţământ).
Vor putea beneficia de venitul minim de incluziune familiile sau persoanele singure cu venituri maxime nete lunare de până la 700 de lei, dar care NU trebuie să aibă în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere unul sau mai multe bunuri.

Lista bunurilor care duc la excluderea acordării venitului minim de incluziune:

 1. Bunuri imobile
 • clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente;
 1. Bunuri mobile
 • mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice;
 • autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/ sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi;
 • şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;
 1. Depozite bancare
 • cel puţin unul dintre membrii familiei deţine în calitate de titular, unul sau mai multe depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de trei ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut (câştigul salarial mediu brut pe anul 2022 este de 6.095 de lei – Legea 318/2021).
  În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista de mai sus, aflate în proprietatea persoanei singure/ familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat în închiriere/ arendă/ concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinţei bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/ familia care îl are în închiriere/ arendă/ concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.
  Valoarea maximă a ajutorului de incluziune, prima componentă a venitului cu acelaşi nume, stabilită de lege este de 275 de lei/ lună/ membru de familie, cu excepţia persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 de lei/ lună.
  În cazul celei de-a doua componente a venitului minim de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii, valoarea se stabileşte în funcţie de structura familiei, veniturile ei şi numărul de copii, cuantumul maxim ajungând la 480 de lei.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr