Fiscul gălățean s-a apucat de controale la persoane fizice care obțin venituri considerabile dar nu prea plătesc impozite

Anunțata campanie de depistare a evazioniștilor din România, care vizează mai ales „băieții de băieți” care n-au muncit o zi în viața lor dar o ard „pe opulență” a debutat și la Galați. Cam timid, ce-i drept – ținând cont cam ce „faună” evazionistă impresionantă, bazată pe trafic de și de, colcăie prin județ – însă orice început e bun, dă speranțe.

Dintr-un comunicat cam insipid al Fiscului aflăm că, în luna septembrie 2022, la nivelul structurii de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi, au fost desfăşurate 61 acţiuni de control.

Au fost 36 de inspecţii fiscale generale şi parţiale, din care 25 la contribuabili persoane juridice şi 11 la contribuabili persoane fizice. Au fost și 25 de controale inopinate şi controale încrucişate, din care 24 la persoane juridice şi una la persoane fizice.

Urmare a acestor acțiuni au fost stabilite obligaţii suplimentare în sumă de 1,32 milioane lei, din care 0,99 milioane lei la persoane juridice şi 0,33 milioane lei la persoane fizice.

Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 57,58 %, respectiv suma de 0,76 milioane lei, iar impozitul pe salarii şi contribuţiile aferente veniturilor deţin împreună o pondere de 14,40 %, respectiv suma de 0,19 milioane lei.

Principalele acţiuni întreprinse de structurile de inspecţie fiscală, au constat în:

  • inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat, pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente precum şi stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
  • inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
  • controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
  • creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilii, se arată într-un comunicat al AJFP Galaţi.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr