Controale ITM la agențiile din Galați pentru plasarea forței de muncă în străinătate și la firmele locale care angajează străini

Pe parcursul lunii octombrie s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 156/2000 cu privire la condiţiile de funcţionare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate precum și a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari.

„Migraţia forţei de muncă este un fenomen încă prezent în societatea românească, cetăţenii români apelând la societăţile de intermediere sau la persoane fizice pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate. Nerespectarea prevederilor legale pentru medierea şi plasarea cetăţenilor români în străinătate poate fi un punct de plecare în constituirea traficului de persoane în scop de muncă, urmate de consecinţe sociale şi economice negative.

Activitatea de ”leasing de personal” desfăşurată de agenţii de muncă temporară, prin punerea la dispoziţia utilizatorilor români sau străini a lucrătorilor în baza contractelor de muncă temporare, reprezintă un segment important pe piaţa muncii din România, multe firme apelând la acest serviciu”, a precizat ITM Galați cu privire la resorturile din spatele campaniei.

La nivelul judeţului Galaţi inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați – serviciul control relaţii de muncă au efectuat 19 controale din care: 12 controale la persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate; 6 controale la agenții de muncă temporară și un control la un utilizator al salariaților temporari.

În urma controalelor efectuate a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 lei un agent de muncă temporară care presta activitate având autorizația de funcționare (conform HG nr.1256/2011) expirată.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr