Fiscul va publica, de încurajare, și lista bun-platnicilor, nu doar pe cea a rău-platnicilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că va publica, trimestrial, lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante.

Astfel, în contextul în care ANAF publică periodic, de mai mult timp, lista rău-platnicilor, iată că de acum înainte vom avea și o listă a bun-platnicilor.

Pentru ca o firmă să apară pe lista cu „așa da”, trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data întocmirii listei. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

De asemenea, firma respectivă trebuie să aibă achitate la scadență sau la termenul de plată prevăzut de lege obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei, și să nu înregistreze obligații bugetare restante la data întocmirii listei.

Având în vedere faptul că pentru o parte din obligațiile declarative nu există un termen clar de depunere a declarației (de exemplu, declarația de accize se depune la autoritatea competentă în termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării pentru consum, dată cunoscută doar de către contribuabil), condiția de declarare se verifică la data întocmirii listei, respectiv dacă, până la această dată, sunt depuse toate declarațiile, conform vectorului fiscal, indiferent de termenul legal de declarare.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr