Ședință extraordinară a Consiliului Local Galați, luni, 12 decembrie. Ce proiecte vor fi supuse votului aleșilor

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 12 decembrie 2022, ora 10,00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Modernizare Aleea Regală-Extindere rețea de distribuție a apei și rețea de apă uzată Aleea Regală”;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/27.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul „Modernizare Aleea Regală“;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 502/30.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați-etapa 2”;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați”-Lot 1;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizare Aleea Regală – Extindere rețea de distribuție a apei și rețea de apă uzată Aleea Regală”;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Colector canalizare Str. Dr. Răutu”;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în municipiul Galați – Lot 1”;
  8. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea proiectului de investiții „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați -etapa 2”;
  9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2022”.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr