Doar 112.000 gălățeni mai au un loc de muncă, iar 28% dintre aceștia sunt angajați în sectorul bugetar

Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Galați, evoluţia numărului de salariaţi activi, angajatori activi şi contracte individuale de muncă active, înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada ianuarie – decembrie 2022 a fost crescătoare.

Astfel, a crescut numărul de angajatori activi de la 13.534 (în ianuarie) la 13.740 (în decembrie), al salariaţilor activi de la 112.442 (în ianuarie) la 112.801 (în decembrie) și nr. de C.I.M. Active de la 128.556 (în ianuarie) la 130.117 (în decembrie).

Numărul de salariaţi activi poate fi mai mic decât numărul de contracte individuale de muncă deoarece un salariat poate să aibă încheiate mai multe contracte individuale de muncă (de ex. mai multe contracte individuale de muncă cu timp parţial).

Practic, doar unul din cinci gălățeni are un loc de muncă, restul fiind șomeri, copii, pensionari, patroni sau, pur și simplu, tăietori de frunze la câini. Trebuie spus, însă, și că dintre salariați o mare parte sunt din sistemul bugetar, adică trăiesc tot din bani publici, nu dintr-o activitate productivă. Mai exact, este vorba de 28% dintre salariați, adică aproximativ 30.000 de persoane care, doar în județul Galați, au leafă de bugetar. Baza finanțării bugetului de stat cu taxe și impozite stă, așadar, doar pe umerii a circa 80.000 de gălățeni, adică o șesime din populație.

Revenind la statisticile muncii, n 2022, au fost înregistrate 220 contracte colective de muncă, 10 acte adiţionale de prelungire a contractelor colective de muncă, 59 acte adiţionale de modificare a clauzelor contractelor colective de muncă. Au fost respinse de la înregistrare 7 contracte colective de muncă și un act adiţional. Astfel, la sfârşitul anului 2022 erau active un număr de 436 contracte colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor din judeţul Galaţi.

În luna iunie 2022 au expirat un număr de 255 contracte colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor din judeţul Galaţi (prelungite până la 08.06.2022 perioada stării de urgență și a stării de alertă), numărul contractelor colective active fiind de 427 la sfârșitul lunii.

La sfârșitul anului 2022 un procent de 50,6% din numărul unităţilor cu peste 21 de salariaţi din judeţul Galaţi au încheiate contracte colective de muncă active.

În anul 2022 a fost înregistrat un conflict colectiv de muncă, la nivelul Centrului Cultural ”Dunărea de Jos” Galați, declanșat de Sindicatul Național din Cultură – FAIR la data de 30.09.2022. Conflictul colectiv a avut ca motiv faptul că angajatorul nu a acceptat revendicările formulate de angajați, conform art.161, lit. b din Legea dialogului social, nr.62/2011 republicată (actualmente Legea nr. 367/2022). Concilierea s-a desfășurat la sediul ITM Galați la data de 10.10.2022. Părțile nu au ajuns la o înțelegere, conflictul a rămas neconciliat.

În anul 2022 au fost depuse la inspectorat 2.319 registre de evidenţă a salariaţilor/modificări ale acestora şi au fost eliberate un număr de 2.315 parole de acces la baza on-line organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.

Numărul certificatelor/rapoartelor cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii (registrul general de evidență a salariaților) eliberate în anul 2022 a fost de 92.751.

În anul 2022 au fost înregistrate 1.674 adrese prin care unitățile au informat asupra încheierii de contracte de prestări servicii, iar un număr de 187 angajatori beneficiari au informat inspectoratul asupra încetării contractelor de prestări servicii potrivit HG nr.905/2017.

Numărul parolelor pentru transmiterea on-line a registrului electronic al zilierilor eliberate în anul 2022 a fost de 19.

În anul 2022 au fost eliberate titularilor un număr de 132 carnete de muncă, aflate în arhiva instituţiei noastre şi au fost eliberate un număr de 46 adeverinţe de vechime, conform datelor aflate în arhiva instituţiei. La sfârşitul anului 2022 în arhiva instituţiei noastre se mai aflau un număr de 15.070 carnete de muncă neridicate de titulari.

În anul 2022 au fost eliberate 17 avize pentru acordarea cumulată a zilelor de repaus săptămânal după o activitate continuă, conform art.137, alin.4 din Legea nr.53/2003 R – Codul muncii.

În anul 2022 un număr de 27 angajatori au informat inspectoratul (cu minim 5 zile anterior începerii activităţii, așa cum prevede Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României) despre faptul că au detașat un număr de 103 salariați la unități din județul Galați din care 97 de persoane de la angajatori din UE şi SEE, iar 6 persoane de la angajatori non UE.

În anul 2022 un număr de 4 unități au notificat concedieri colective, fiind afectați un număr de 233 salariați. Au mai fost înregistrate notificări și de la 3 unități care nu au sediul social în județul Galați, din care nu rezultă numărul de salariați din județul nostru care urmează să fie disponibilizați.

În anul 2022 a fost înregistrat un singur contract de ucenicie pentru ocupația de operator confecționer industrial și au fost certificate 5 adeverințe de finalizare a stagiului de către absolvenți de instituții de învățământ superior.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr