Controale ale inspectorilor de muncă pe șantierele de construcții din Galați. 57 de firme verificate, 80 de probleme găsite

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (I.T.M.) desfășoară în anul 2023 campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, acțiune înscrisă în Program Propriu de Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2023 aprobat de Inspecția Muncii.

Prima etapă a campaniei s-a desfășurat în lunile februarie – martie 2023 și a constat în mediatizarea, informarea și organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Galați cu principalii dezvoltatori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor.

A doua etapa a campanie se desfășoară în perioada aprilie – noiembrie 2023 și constă în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, prin acțiuni de control la aceștia.

În perioada 01.04.2023-30.06.2023 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Galați au verificat 57 angajatori. Au fost identificate 81 neconformități, au fost dispuse 81 măsuri și s-au aplicat 80 sancțiuni contravenționale dintre care 11 amenzi în valoare totală de 44.000 lei.

Dintre cele mai frecvente neconformități constatate de inspectorii de muncă cu ocazia vizitelor de control în șantierele temporare de construcții menționăm: neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție în concordanță cu riscurile existente la locul de muncă; neverificarea de către angajatori a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecție acordat; neamenajarea corespunzătoare a locului de muncă la înălțime, astfel încât să fie eliminat pericolul de cădere în gol; utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerințele de securitate; neasigurarea sprijinirii malurilor săpăturii; au fost identificate cabluri electrice de alimentare cu energie electrică pozate necorespunzător pe calea de acces, existând astfel pericol de accidentare; nesupravegherea activității de lucru la înălțime; exploatarea unor echipamente de muncă care nu aveau verificare tehnică ISCIR.

De asemenea, s-a constat neautorizarea categoriilor de personal care exercită meserii ce trebuie autorizate; neasigurarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta șantierului; planul propriu de securitate prevăzut de H.G. nr.300/2006 privind cerințele minime pentru șantierele temporare sau mobile nu se află pe șantier în permanență pentru a putea fi consultat la cerere de inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, etc; nu a fost întocmită evidența zonelor cu risc ridicat și specific; nu sunt elaborate instrucțiuni proprii în domeniul securității și sănătății în muncă specifice tuturor activităților desfășurate în șantierul temporar; neefectuarea controlului medical periodic prin servicii de medicina muncii de către toți lucrătorii; instruirea neadecvată a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; nu au fost desemnați și instruiți lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, prevenirea și stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor în caz de pericol având în vedere mărimea unității și dispersia teritorială.

În scopul verificării modului în care angajatorii respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru crearea unor locuri de muncă sigure și sănătoare în șantierele temporare, acțiunile de control vor continua și în trimestrul următor.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr