Încă 1.000 de locuri vor fi atribuite în parcările de reședință din mai multe cartiere. Cine și cum poate face cerere

Primăria municipiului Galați informează că vor începe procedurile de atribuire pentru aproape 1.000 de locuri în parcările de reședință nou amenajate, în cartierele Micro 19, Micro 20 și Micro 39C.

Rezervarea locurilor se poate face între 22 iulie 2023, ora 00:00, și 24 iulie 2023, ora 23:59, pentru locuri de parcare din Micro 19 – zona 3 – subzona B, Micro 20 – zona 2 – subzona A și Micro 39C – zona 8 – subzona B.

Întreaga procedură se derulează exclusiv online. Locurile pot fi rezervate numai prin accesarea aplicației informatice la adresa https://parcari.primariagalati.ro.

După încheierea perioadei de rezervare, în intervalul 25 iulie – 3 august 2023, se pot încărca online cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, cu posibilitatea modificării și completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a actelor solicitate.

Rezervarea și atribuirea locurilor de parcare se poate face doar de către persoanele cu domiciliul sau reședința în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării și care îndeplinesc următoarele condiții:

 • nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare restante, inclusiv amenzi contravenționale;
 • au în proprietate/folosință un autovehicul;
 • au solicitat un loc prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul www.primariagalati.ro.
  Autovehiculul trebuie să fie cu inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii, să aibă asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) valabilă la data depunerii cererii, să fie declarat și înregistrat fără obligații de plată în evidențele fiscale ale Primăriei municipiului Galați.
  Momentul la care se face rezervarea nu este definitoriu pentru atribuirea locului de parcare, pentru că atribuirea NU se face în ordinea înscrierii în platformă.
  Subliniem că NU vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință persoanele fizice care:
 • nu pot dovedi domiciliul/reședinţă în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reședință;
 • solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodant/comodatar și au înregistrat la rolul fiscal construcție cu destinație garaj în municipiul Galați (dețin garaje amplasate în municipiul Galați);
 • nu dețin un autovehicul în proprietate/folosință/utilizare;
 • au efectuat rezervarea online ca deținător a unui autovehicul electric sau hibrid, dar documentele depuse nu confirmă această calitate;
 • nu au efectuat rezervarea online ca deținător al unui autovehicul electric sau hibrid, dar documentele depuse confirmă această calitate;
 • solicită atribuirea unui loc de parcare în temeiul Legii nr. 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, întrucât dosarele de atribuire depuse de aceste persoane nu mai fac obiectul Regulamentului aprobat prin H.C.L. 337/24.06.2021 cu modificările și completările ulterioare, conform dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3), aceste dosare vor fi soluționate direct de către Serviciul Reparații Străzi, Siguranța circulației, Semaforizare din cadrul Primăriei municipiului Galați.

Situațiile prezentate mai sus nu sunt cumulative și vor fi verificate de Comisia de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință din municipiul Galați.

Manualul de utilizare a aplicației informatice în vederea rezervării, tutorialul și arondarea imobilelor se pot accesa și consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro, la secțiunea Servicii electronice/Parcări de reședință.

MADALINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr