Casa de Asigurări de Sănătate a dat iama în registrele spitalelor și ale medicilor de familie gălățeni. Au rezultat imputații consistente

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023, au fost efectuate 98 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicină de familie, ambulatoriu specialităţi clinice, ambulatoriu medicină fizică şi reabilitare, spitale, din care: 22 controale tematice, 71 controale operative, 5 controale inopinate.

Urmare acţiunilor de control au fost imputate sume în valoare de 9.336,44 lei la medicină de familie, 1.570,53 lei la ambulatoriu specialităţi clinic, 168,61 lei la ambulatoriu medicină fizică şi reabilitare şi spitale 104.463,69 lei, rezultând un total de 115.569,27 lei.

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate: nerespectare programului de lucru declarat la Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi; prescriere de medicamente pentru categoria de asigurat „pensionari cu venituri din pensii până în 1.429 lei/luna” (90%) pacienţilor care nu se încadrau în această categorie; prescriere de medicamente pentru categoria de asigurat „legi speciale” (100%) pacienţilor care nu se încadrau în această categorie.

De asemenea s-a constatat raportarea de servicii efectuate pacienţilor pe perioada internării acestora în spital şi prescriere de reţete; raportare incorectă a consumului de medicamente; solicitare pentru plata influenţelor financiare generate de creşterile salariale, sume compensatorii pentru concediile de odihnă neefectuate pentru persoanele care şi-au încetat activitatea în cadrul spitalului, după cum informează Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi.

De remarcat este că unele dintre aceste fapte au atingere cu legea penală, însă CAS nu a precizat dacă a formulat vreo plângere împotriva celor responsabili.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr