Programul „Rabla Local” s-a dovedit în final un mare eșec. Doar 34 de gălățeni s-au înscris, dintre care 8 au fost respinși

Primăria municipiului Galați informează că în urma depunerii de către persoanele fizice, proprietare de autovehicule uzate, a documentelor care atestă eligibilitatea și finanțarea aferente Programului Rabla Local 2023, finanțat din Fondul pentru Mediu și din Bugetul Local al municipalității, 26 de cereri au fost declarate admise, iar alte 8 au fost declarate respinse.

Așadar, a rezultat un mare „fâs”, în ciuda declarațiilor sforăitoare ale primarului Ionuț Pucheanu, care promitea marea cu sarea, minunea-minunilor, pustiirea parcărilor supra-aglomerate și alte astfel de gogomănii demagogice specifice edilului pesedist.

Trebuie spus că aceste rezultate au fost stabilite prin Procedura Internă privind Participarea Persoanelor Fizice din municipiul Galați la Programul Privind Casarea Autovehiculelor Uzate, aprobată prin H.C.L. nr. 179/12.04.2023, deci nu le-am inventat noi.

Persoanele interesate au posibilitatea de a-și verifica statusul pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Galați, iar cele al căror dosar a fost declarat admis au obligația ca, în termen de 30 de zile de la publicarea listei, să depună în vederea completării dosarului următoarele documente:

  • certificatul de distrugere care să menționeze că autovehiculul uzat conține componentele esențiale, act emis de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule uzate;
  • dovada radierii din evidențele fiscale ale UAT Galați;
  • certificatul de radiere din circulație, dar nu mai târziu de 5 zile de la data radierii din circulație.

Lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Galați, secțiunea Servicii Electronice/Rabla Local 2023.

Persoanele care se regăsesc pe listă cu statusul „dosar respins” pot depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei cu dosarele aprobate/respinse, la Registratura Primăriei municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr