Investiție de 36,1 milioane de lei, cu sprijin european și guvernamental, la Portul Bazinul Nou. Vizează drumul de acces și platforma

Compania PBN LOGISTICS S.A. și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Transport 2021-2027, au semnat contractul de finanțare pentru etapa II-a proiectului „Amenajare platforme Ro-Ro – Port Bazinul Nou Galați”, început în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiectul a fost depus de către PBN LOGISTICS S.A. în cadrul apelului „Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) – proiecte fazate din perioada 2014-2020” aferent Priorității 7. Dezvoltarea transportului naval și multimodal, respectiv obiectivului de politică „O Europă mai conectată”.

Valoarea totală a proiectului este de 36.186.872,83 lei, din care 12.975.307,17 lei reprezintă finanțarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune, 12.975.307,17 lei finanțarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat, 529.604,38 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și 9.706.654,11 lei total neeligibil (inclusiv TVA).

Proiectul vizează dezvoltarea Portului Galați prin amenajarea platformei Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați, în vederea atragerii de noi fluxuri de marfă, creșterea eficienței în exploatarea infrastructurii portuare, creșterea siguranței și implicit creșterea atractivității transportului naval prin facilitățile portuare oferite.

În cadrul acestei etape vor fi executate lucrările proiectului tehnic (platforme, drumuri etc.) pentru care au fost obținute avizele și acordurile pentru autorizația de construire în prima etapă finanțată prin POIM 2014-2020.

Astfel, până în anul 2025 infrastructura portuară va fi modernizată și va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor portuare prin creșterea volumului de mărfuri încărcate/ descărcate în Portul Galați și a siguranței operațiunilor portuare, precum și prin reducerea timpilor de încărcare/descărcare.

Se estimează că traficul atras în primul an de exploatare a investiției va fi de aproximativ 48.000 tone.

Rezultatele așteptate care urmare a implementării proiectului constau în crearea unor noi conexiuni intermodale și atingerea indicatorilor suplimentari de realizare prin: amenajarea platformei portuare de – 13.300 mp; reabilitarea drumului de acces – 418 m. Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioada de 15 de luni (1.01.2024 – 31.03.2025).

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr