Ce amenzi riscă gălățenii care lasă să crească pe terenurile lor periculoasa ambrozie. Se aplică și asociațiilor de bloc, pentru terenul aferent

Primăria municipiului Galați atrage atenția, că în perioada următoare, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația legală să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia.

În acest sens, vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii acestei buruieni. Ambrozia poate avea un impact deosebit asupra sănătăţii oamenilor, din cauza polenului puternic alergen.

Măsura se aplică inclusiv asociațiilor de proprietari sau de locatari care au în proprietate sau în administrare spații verzi sau orice alte tipuri de teren.

Potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, nerespectarea prevederilor privind măsurile de combatere a răspândirii acestei plante se sancționează cu avertisment, iar nerespectarea prevederilor din avertisment constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

În 2021, Primăria municipiului Galați a constatat existența ambroziei pe 24 de terenuri aparținând unor persoane fizice sau juridice, pentru care s-au aplicat 23 de somații, într-un caz fiind aplicate imediat prevederile legale privind eliminarea buruienii. De asemenea, s-au aplicat două avertismente.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr