De la 1 aprilie, apa rece se scumpește cu 34% la Galați. Și apa de ploaie va fi taxată cu 30% în plus. Din păcate, nu-i păcăleală

Deși poate părea o păcăleală, nu-i… Prima zi a lunii aprilie aduce scumpiri consistente la apa rece și la canalizare. „Explozia preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale conduce la majorarea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în Judeţul Galaţi începând cu 1 aprilie 2022”, anunţă societatea APA CANAL SA într-o informare amplă publicată pe site-ul companiei.

”Liberalizarea preţului la energia electrică şi gazele naturale, a generat creşterea foarte mare a preţului de bază al acestor servicii. Impactul pentru APA CANAL S.A. Galaţi a însemnat creşterea pentru anul 2022 comparativ cu preţul de bază din anul 2021 cu 322% la energia electrică şi cu 638% la gaze naturale. (…) Concret, diferenţa între cheltuielile aferente lunii ianuarie 2022 şi decembrie 2021 (rezultatul majorării preţului energiei electrice) este de aprox. 2 milioane lei. Pentru perioada februarie – martie 2022, chiar şi în condiţiile aplicării OUG nr.3/2022 privind plafonarea preţurilor finale la energia electrică şi gaze naturale, tot avem cheltuieli suplimentare faţă de luna decembrie 2021 de cca. 2 milioane lei la energia electrică şi cca. 200.000 lei la gazele naturale. Rezultă astfel, pentru perioada ianuarie – martie 2022, o cheltuială suplimentară de cca. 4,2 milioane lei. Din analiza cheltuielilor înregistrate de APA CANAL S.A. Galaţi comparativ cu veniturile estimate a fi realizate, rezulta că în scurt timp vom ajunge în imposibilitatea de a achita facturile de energie electrică şi chiar în incapacitate de plată”, se explică în comunicatul amintit.

Societatea APA CANAL S.A. Galaţi a precizat că a făcut demersurile necesare aprobării de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Bucureşti a noilor preţuri/tarife pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, conform “Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2017-2023”. Prin Decizia ANRSC nr. 44/23.03.2022 au fost aprobate noile preţuri/tarife, aplicabile începând cu 1 aprilie 2022.

Astfel, tariful apei potabile va creşte cu aproximativ 34%, de la 5,46 lei/mc la 7,32 lei/mc pentru populaţie, iar pentru agenţii economici tariful va creşte de la 5,01 lei/mc la 6,72 lei/mc.

Şi la canalizare creşte tariful cu aproximativ 30%, adică de la 3,85 lei/mc, la 5,00 lei pentru populaţie şi de la 3,53 lei/mc la 4,59 lei/mc pentru agenţi economici. Și apa de ploaie (în caz că nu știați, gălățenii sunt printre puținii orășeni din România care plătesc pentru evacuarea apelor pluviale, în funcție de cât a ploua pe suprafața locuinței și a terenului aferent acesteia) va fi tarifată tot cu 30% mai mult.

Pornind de la faptul că nu există profit la finalul anului 2021, ”ne aflam în imposibilitatea realizării de lucrări de investiţii din surse proprii (înlocuiri reţele apă şi canalizare, echipamente, utilaje din staţiile de tratare apă potabilă şi apă uzată etc.). Faptul că în anul 2022 nu exista sursă de finanţare a lucrărilor de investiţii, coroborat cu gradul avansat de uzură al mijloacelor fixe concesionate, impunea, obligatoriu, realizarea unor lucrări suplimentare de reparaţii, pentru a menţine siguranţa în exploatare a sistemelor, ceea ce putea conduce la depăşirea cheltuielilor de reparaţii prognozate pentru anul 2022”, informează APA CANAL SA Galaţi care a mai decis o serie de măsuri imediate.

Compania de apă a anunțat că s-a decis sistarea angajării de personal suplimentar, dar și că salariaţii nu vor beneficia în 2022 de majorări salariale, premieri, decontarea biletelor de odihnă / vouchere de vacanţă sau alte facilităţi. Niciun cuvânt însă despre anularea sau reducerea indemnizațiilor politrucilor care fac parte din CA al Apă Canal. Cei 7 inși încasează, fiecare, câte 8.000 de lei pe lună absolut degeaba. Bine, nu chiar degeaba, ci pentru că sunt membru PSD, deci merită! Practic, aceștia iau din bugetul Apă Canal circa 650.000 de lei (adică 6,5 miliarde de lei vechi, o adevărată avere!), iar suma ajunge la peste 750.000 de lei cu impozitele aferente veniturilor amintite.

APA CANAL SA mai face precizarea că, ”în cazul emiterii unor decizii guvernamentale ulterioare privind plafonarea/scăderea preţului la energie, gaze, combustibil şi/sau a altor elemente din structura tarifului, care nu au fost luate in calcul, Operatorul Regional va modifica in consecinţă Strategia de tarifare pentru anul financiar 2022 şi o va supune spre aprobare către A.G.A. ADI “Serviciul Regional Apa Galaţi”,

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr