Gălățenii se pot pensiona, oficial, cu doi ani mai devreme. Președintele Klaus a semnat legea. Află dacă poți beneficia de facilitate

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Iată ce prevede legea:

„Articol unic. – La articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radio-active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile:

Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele,

Abrud, Avram Iancu, Baia de Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba, Băiţa din judeţul Bihor,

Bacău şi Oneşti din judeţul Bacău,

Maieru, Rodna şi Şanţ din judeţul BistriţaNăsăud,

Crizbav, Făgăraş, Feldioara, Hălchiu, Satu Nou şi Victoria din judeţul Braşov,

Brăila, Tichileşti şi Chişcani din judeţul Brăila,

Anina, Armeniş, Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi Reşiţa din judeţul Caraş-Severin,

Aghireşu, Câmpia Turzii, Căpuşu Mare, Dej, Iara şi Turda din judeţul Cluj,

Năvodari din judeţul Constanţa, Baraolt din judeţul Covasna,

Târgovişte şi Titu din judeţul Dâmboviţa,

Işalniţa din judeţul Dolj,

Galaţi din judeţul Galaţi,

Brăneşti, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Ioneşti, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopşoru, Prigoria, Roşia de Amaradia, Rovinari, Turburea, Turceni şi Urdari din judeţul Gorj,

Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic şi Tulgheş din judeţul Harghita,

Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Răchitova, Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, Vaţa de Jos, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara,

Ciulniţa şi Slobozia din judeţul Ialomiţa,

Borşa din judeţul Maramureş,

Grinţieş şi Săvineşti din judeţul Neamţ,

Brazi şi Ploieşti din judeţul Prahova,

Broşteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani şi Vatra Dornei din judeţul Suceava,

Fârdea, Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş,

Mina Altân Tepe şi Tulcea din judeţul Tulcea,

Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din judeţul Vâlcea.

Pe o rază de 8 km în jurul localităţii în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).” Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Pentru a putea înțelege cum funcționează legea, trebuie să știți că cei 30 de ani de locuire într-o zonă trebuie să fie demonstrați conform documentelor existente la Evidența Populației (domiciliu permanent). Astfel pentru cineva care ar vrea să se pensioneze în 2022, pentru a putea beneficia de reducere trebuie să figureze în documentele oficiale de la Evidența Populație că locuiește în Galați cel puțin din anul 1992. În 2023, se încadrează cei care locuiesc în oraș cel puțin din 1993 și așa mai departe.

Dacă această condiție este îndeplinită, vârsta de pensionare poate fi redusă, la cerere, de la 65 la 63 de ani în cazul bărbaților și de la 62 la 60 de ani în cazul femeilor. Beneficiază de aceste facilităţi și persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, în cazul Galațiului fiind asimilate localitățile Smârdan, Satu Costi, Odaia Manolache, Movileni, Șendreni și IC Brătianu (Tulcea).

Măsura nu se aplică veșnic, ci legiuitorul a stabilit că ea funcționează până la dispariția factorilor poluanți (+30 de ani după) sau, în cazul în are sursa de poluare nu mai există deja, până în anul 2040.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr