O nou proiect de modernizare, cu finanțare europeană, pentru Spitalul de Copii din Galați

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop.

Astfel, oferta declarată câștigătoare, în urma licitației publice, a fost cea depusă de Asocierea Act Construct Management SRL – Alpin Construct SRL, iar valoarea contractului este de 5.134.438,58 lei fără TVA. Durata contractului este de 15 luni, din care 3 luni sunt pentru proiectare și 12 luni pentru execuția lucrărilor.

Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice; reabilitarea termică a sistemului de încălzire si a sistemului de furnizare a apei calde; reabilitarea sistemului de climatizare; repararea colectoarelor de canalizare interioară; reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat interioare; implementarea unui sistem de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la reducerea consumurilor energetice etc.

Valoarea proiectului de finanțare europeană este de 7.251.439,90 lei cu TVA, din care fondurile nerambursabile sunt de 6.371.107,84 lei cu TVA.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit scăderea costurilor cu energia termică. Beneficiarii proiectului sunt pacienții și cadrele medicale ale spitalului.

Proiectul este finanțat în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr