Sumă uriașă alocată de primărie pentru reabilitarea termică a unui bloc de locuințe private din Micro 18

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană în valoare de 1,6 milioane de lei pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G9, din Str. Brăilei nr. 260. Practic, pentru fiecare din cele 45 de apartamente se va cheltui suma de 36.750 de lei, contribuția fiecărui proprietar fiind de 14.600 de lei.

Principalele lucrări de intervenție vizează înlocuirea tâmplăriei exterioare, izolarea planșeului peste subsol, închiderea balcoanelor cu tâmplărie din PVC termoizolantă, termoizolarea parapeților, izolarea casei scării și a planșeului din beton peste hol acces, montarea unui strat de izolație termică, modernizarea sistemului de iluminare comun prin montarea de lămpi de iluminat tip LED, refacerea trotuarelor etc.

Blocul G9 a fost construit în anul 1982, are regimul de înălțime S+P+11E, are o suprafață construită desfășurată de 5279,30 mp., este format dintr-o singură scară ce cuprinde 45 de apartamente.

Valoarea totală a proiectului este de 1.654.270,34 lei, formată din asistența financiară nerambursabilă de 984.984,91 lei, cheltuieli neeligibile de 12.628,83 lei, în timp ce contribuția Municipiului Galați și a Asociației de Proprietari nr. 360 este de 656.656,60 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, SM, C, cod SMIS 140088.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr