Transportul în comun din Galați trece de la programul de vară, redus, la cel normal. Ce alte măsuri se aplică de la 1 septembrie

De la 1 septembrie 2022 mijloacele de transport public în comun vor reveni la programul obișnuit, conform Hotărârii Consiliului Local Galati nr. 416/29.06.2022. Din acest motiv, frecvența de circulație va fi mai mare comparativ cu perioada 01 iulie – 31 august a.c., perioadă în care, s-a circulat conform graficului de vară. Astfel că, următoarele trasee de transport vor fi suplimentate conform diagramei de circulație aprobată prin HCL mai sus menționat, după cum urmează:

  • Traseul 11 va fi suplimentat cu 4 autobuze;
  • Traseele 15, 17, 20 și 34 vor fi suplimentate cu câte un autobuz;
  • Traseele 28, 102 și 105 se vor suplimenta, fiecare, cu câte două autobuze.

Programul actual va fi disponibil din data de 1.09.2022 pe site-ul societății www.transurb-galati.com, secțiunea „Program circulație”. De asemenea, informații cu privire la programul de transport se pot obține și de la Centrul de informare, la numărul de telefon 0721.111.602.

Abonamentele pentru elevi

Tot începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2022, la punctele de vânzare titluri de călătorie, se vor elibera abonamente pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Galați, conform prevederilor din HCL nr. 55/27.01.2022 cu modificările aduse prin HCL nr. 74/10.02.2022.

Abonamentele de călătorie cu reducere acordată de 100% față de tariful standard, se vor elibera pentru perioada 1 SEPTEMBRIE 2022 – 31 AUGUST 2023 (12 luni) în baza următoarelor documente:

  • Carnetul de elev vizat pe anul școlar 2022-2023 sau adeverință eliberată pentru anul școlar precizat anterior din care să rezulte că, sunt elevi în instituțiile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Galați;
  • Actul de identitate (copii peste 14 ani) .
  • Pentru elevii sub 14 ani, abonamentul de călătorie va fi eliberat la solicitarea unuia dintre părinți sau tutorelui desemnat în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului sau în baza adeverinței de elev asa cum este mai sus menționat. În cazul în care pe carnetul/adeverința de elev nu este trecut codul numeric personal, pe lângă acestea, se va prezenta certificatul de naștere.

Devieri de trasee

Primăria municipiului Galați informează că, începând cu data de 1 septembrie 2022, traseele de autobuz 10 și 24 vor fi deviate provizoriu din str. Portului pe str. Ana Ipătescu – str. Alexandru Moruzzi – Damen, atât la tur cât și la retur.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a circulației autobuzelor de capacitate mare, având în vedere numărul mare de tiruri de pe str. Gara nr. 8, în zona Direcției Regionale Vamale Galați. Astfel, vor fi înființate două stații provizorii pe str. Ana Ipătescu la aproximativ 75 metri de intersecția cu str. Portului. Stația INTFOR va fi deservită în continuare de traseul 34.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr