Investiții de 12 milioane de lei la Spitalul de Copii și la Maternitate. Contractele, scoase la licitație

Primăria municipiului Galați a anunțat că au fost semnate contractele de finanțare și s-au lansat în licitație încă două contracte de achiziție publică pentru spitale.

Este vorba despre obiectivele de investiții „Redimensionare si reconfigurare rețele gaze medicale – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați – proiectare și execuție” și „Creșterea capacității Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Buna Vestire» de gestionare a crizei sanitare prin investiții în echipamente ce utilizează fluide medicale și lucrări la infrastructura electrică”. Cele două proiecte au o valoare totală de peste 12 milioane de lei fără TVA.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, prin acest proiect se urmărește asigurarea necesarului de gaze medicale, creșterea siguranței în exploatare prin montarea unor sisteme de alarmare și asigurarea unor servicii medicale de bună calitate. Se vor realiza astfel instalațiile de detecție a oxigenului și instalațiile pentru gaze medicale. Contractul prevede proiectarea și execuția lucrărilor, iar valoarea estimată a investiției este de 10.504.541,28 lei fără TVA. Termenul prevăzut pentru proiectare este de două luni de la data încheierii contractului, iar termenul prevăzut pentru execuția a lucrărilor este de opt luni de la data predării amplasamentului.

La Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”, prin proiect sunt vizate următoarele: realizarea unor instalații și trasee de gaze medicale noi și moderne; realizarea distribuției de fluide medicale din cupru și montarea prizelor de oxigen medical, prize vacuum sau rampe medicale; sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă; asigurarea calității gazului medical furnizat și continuitatea alimentării.

Contractul prevede proiectarea și execuția lucrărilor, iar valoarea estimată a investiției este de 1.675.252,59 lei fără TVA. Termenul prevăzut pentru proiectare este de trei luni de la data încheierii contractului, iar termenul prevăzut pentru execuția a lucrărilor este de cinci luni de la data predării amplasamentului.

Cele două proiecte sunt finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr