Rablele adunate de pe străzile Galațiului vor fi vândute de Primărie la fier vechi, prin licitație

Primăria Galaţi organizează o licitaţie publică, cu strigare, pentru valorificarea deşeurilor metalice provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân (vehicule scoase din uz) aparţinând municipiului Galaţi. Vorbim de 25 de vehicule abandonate, un total de 7.200 de kg de fier vechi. Licitaţia porneşte de la 0,95 lei/kg.

Şedinţa de licitaţie publică, deschisă, cu strigare, va avea loc în data de 01.11.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, din str. Domnească, nr. 54. Până la data organizării licitaţiei publice deschise, cu strigare, bunurile pot fi văzute în Parcarea de Tiruri din str. Macului, între orele 8.00 – 12.00, de luni până vineri. Caietul de sarcini va fi pus gratuit la dispoziţia solicitanţilor, prin transmitere pe adresele lor electronice, precizează Primăria Galaţi.

Pentru înscrierea la licitaţie sunt necesare următoarele documente:

  • Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, cod fiscal 3814810;
  • Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea societăţii comerciale participante, de minim 5 ani;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Administraţia Finanţelor Publice, din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Direcţia de Taxe şi Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local;
  • Certificat Constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
  • Autorizaţie de mediu – care prevede colectarea, dezmembrarea şi tratarea maşinilor uzate, valabilă la data licitaţiei;
  • Autorizaţie tehnică R.A.R.;
  • Copie act de identitate administrator sau împuternicire şi copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul;
  • Documentele de participare la licitaţie se acceptă de organizatorul licitaţiei doar dacă sunt depuse/transmise (prin curier/poştă) în plic sigilat, până la data de 01.11.2022, ora 10.00, la Registratura Generală a Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 54, potrivit Primăriei Galaţi.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr