Tarifele portuare vor fi reduse cu 5-20% și vor fi unice pentru toți operatorii. Consiliul Concurenței va monitoriza procesul

Principalele tarife de utilizare a infrastructurii portuare înregistrează o tendinţă de scădere cu procente cuprinse 5% şi 20%, potrivit datelor puse la dispoziţia Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN), din cadrul Consiliului Concurenţei, de către administraţiile portuare. Spre exemplu, în cazul Administraţiei Canalelor Navigabile, tariful de tranzitare a canalului navigabil (lei pe tonă capacitate) scade cu 10,16%, iar în cazul navelor tehnice, tariful de cheiaj (lei/zi) scade cu 15,71%.

CSDN a avizat normele de fundamentare a tarifelor percepute de către administraţiile portuare, care nu se află în Reţeaua Trans-Europeană de Transport (TEN-T), pentru utilizarea infrastructurii portuare. Normele au fost elaborate de către administraţiile portuare, pe baza datelor din contabilitatea de gestiune.

„Prin aprobarea normelor de fundamentare a tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare putem monitoriza structura acestor tarife. Practic, putem spune că legislaţia în domeniul naval şi-a atins scopul, respectiv de a îmbunătăţi relaţiile dintre administraţiile portuare şi operatori. Am colaborat foarte bine cu administraţiile portuare din Constanţa, Galaţi şi Giurgiu, care au fost receptive la sugestiile noastre şi au dat dovadă de o mai bună înţelegere a nevoilor operatorilor”, a declarat Elena Kleininger, preşedinte CSDN.

Tarifele de utilizarea a infrastructurii vor fi aprobate de către Consiliile administraţiilor portuare, urmând să fie făcute publice şi aplicate în mod transparent şi nediscriminatoriu.

Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval, care funcţionează în cadrul Consiliului Concurenţei, avizează normele de fundamentare a tarifelor, a chiriilor şi redevenţelor pentru porturile care nu sunt în Reţeaua trans-europeană de transport (TEN-T) şi soluţionează plângerile formulate în legătură cu un tratament inechitabil sau discriminatoriu. În plus, formulează recomandări pentru dezvoltarea transportului naval şi analizează respectarea cadrului legal.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr