Aproape 3.000 de gălățeni și-au găsit un loc de muncă prin intermediul AJOFM, în primele 9 luni din 2022

În perioada ianuarie-septembrie 2022, că urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Galaţi au fost încadrate în muncă 2979 persoane, dintre care 1299 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 1543 au peste 45 de ani, 655 au vârsta mai mică de 25 ani, 434 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 258 au vârsta cuprinsă între 25-30 ani, iar 89 au vârsta cuprinsă între 30 şi 35 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1595 provin din mediul urban, iar 1384 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu studii liceale (875 persoane), studii gimnaziale (844 persoane), urmate de cei cu şcoli profesionale/arte şi meserii (727 persoane).

Numărul celor cu studii superioare este de 318, al celor cu studii primare şi fără studii este de 166, în timp ce persoanele cu studii postliceale încadrate sunt în număr de 49.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 852 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează că urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituţiei.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6328 persoane.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr