Investiția de peste 90 de milioane de euro în portul multi-modal de la Galați, reconfirmată de Guvern

În şedinţa de Guvern de miercuri, 9 noiembrie 2022, a fost adoptată o Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Platformă multimodală Galaţi – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi”.

„Avem două hotărâri de Guvern prin care ne asigurăm că vom continua lucrările de dezvoltare a infrastructurii în porturile Constanţa şi Galaţi. La Portul Constanţa, discutăm investiţii de peste 5 miliarde de lei, investiţii care sunt în mod special destinate atât serviciilor publice, cât şi dezvoltării componentei feroviare, fiind vorba de aproximativ 250 de kilometri de cale ferată, ceea ce asigură continuarea dezvoltării operaţionale a Portului Constanţa. La Portul Galaţi discutăm, de asemenea, despre investiţii care vor asigura dezvoltarea componentei de transport multimodal. Portul Galaţi a căpătat o relevanţă aparte, în acest moment, odată cu declanşarea conflictului din Ucraina şi sprijinul pe care ţara noastră l-a asigurat prin reoperaţionalizarea căii ferate de la Galaţi la Giurgiuleşti, dar, în acelaşi timp, trebuie să vedem proiectul mare prin care asigurăm conectivitatea prin fluviul Dunărea, între fluviile Dunărea şi Rin. Ca atare, este o componentă de transport european, face parte dintr-un program de transport european şi asigurăm toate premisele ca acest obiectiv să se îndeplinească”, a declarat premierul Nicolae Ciucă la începutul şedinţei.

Investiţia este realizată de parteneriatul format din Compania Naţională Administrarea Porturilor Dunări Maritime SA Galaţi (CN APDM SA), Port Bazinul SA Galaţi (PBN) şi Metal Trade International SRL Galaţi, care au semnat Acordul de cooperare nr. 943/2016 pentru pregătirea şi realizarea proiectului. Prin actul adiţional nr. 9/07.07.2022 partenerul Metaltrade International SRL a fost înlocuit cu societatea Metal Trade In & Out SRL Galaţi.

Prin HG nr. 80/2020 au fost aprobaţi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Platformă multimodală Galaţi – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi”. Valoarea investiţiei era estimată la suma de 455.120.489,53 lei, sursele de finanţare fiind: a) din fonduri externe nerambursabile prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF TRANSPORT) şi în completare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene; b) din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020) prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; c) din fonduri private.

Indicatorii tehnico – economici au fost revizuiţi în anul 2021 modificându-se următoarele elemente:

  • suprafaţa terenului portuar creat de CN APDM SA, de la 39.835 mp la 30.051 mp, urmare a unor expertize tehnice care au indicat retragerea cu 12 m a cheului proiectat la faza studiu de fezabilitate şi adaptarea taluzului capului de mol;
  • necesitatea realizării unor lucrări suplimentare de căi ferate, acestea fiind stabilite în conformitate cu procesul verbal de analiză din teren;
  • necesitatea modificării suprafeţei platformei multimodale de la 125.264 mp la 115.480 mp;
  • necesitatea realizării unor lucrări suplimentare privind securitatea la incendii.

În plus faţă de elementele tehnice descrise mai sus, a crescut preţul materialelor de construcţii şi s-a înregistrat o variaţie a cursului leu/euro de la 4,74 la 4,93. Au fost organizate cinci proceduri de licitaţie publică care nu au fost adjudecate din lipsă de ofertanţi.

Astfel, în anul 2022 indicatorii economici au fost din nou revizuiţi ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Având în vedere că în data de 20.05.2022 era semnat contractul de lucrări pentru obiectul de investiţii nr. 2, în devizul general a fost inclusă valoarea ofertei câştigătoare ce a stat la baza semnării contractului. De asemenea, pentru toate cele 4 obiecte de investiţii s-au constitui rezervele de implementare şi rezervele de ajustare în cuantum de 23%, respectiv 13,87%.

Valoarea obiectivului de investiţii a ajuns la 780.256.192 lei, din care: 374.711.947 lei revin investiţiilor realizate de CN APDM SA, 356.786.422 lei revin investiţiilor aferente Port Bazinul Nou SA Galaţi şi 48.757.823 lei revin investiţiilor aferente Metaltrade In & Out Gate SRL.

Finanţarea se realizează în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr