Agenția pentru Protecția Mediului Galați avertizează: „Legislația de Mediu a fost modificată din 9 ianuarie 2023”

Agenția pentru Protecția Mediului Galați informează că au intervenit modificări legislative în ce privește procedura de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu, modificări publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24/09.01.2023.

„S-a modificat art. 5. alin (6) din Ordinul MMAP 1.150/2020, astfel, pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecția mediului decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu inițială sau este necesară aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Alin. (4) prevedea că solicitarea de aplicare a vizei anuale se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care solicitantul o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială”, potrivit APM Galați.

O altă modificare se referă la necesitatea verificării amplasamentului, în sensul că autoritatea publică pentru protecția mediului va lua în considerare următoarele aspecte: au existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat; au fost formulate reclamații/sesizări referitoare la activitatea autorizată; există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare, precum și de neîndeplinire a obligațiilor de raportare, pentru activitatea autorizată; activitatea autorizată prezintă risc crescut de poluare a mediului și altele asemenea.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr