Fiscul din Galați vă sfătuiește. Cum se calculează arenda pentru terenurile agricole și ce impozite sunt datorate

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați sare în sprijinul arendașilor și al proprietarilor de terenuri și reamintește că impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor sau bunurilor agricole se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit (arendași), la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.

Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea, din venitul brut, a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Venitul brut obținut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal se stabilește pe baza contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean Galați. Pentru anul 2023, acestea se regăsesc în Hotărârea nr. 271 a Consiliului Județean, din 27 iulie.

Conform documentului, prețurile medii sunt următoarele: grâu – 0,85 lei/kg, porumb – 0,70 lei/kg, orz – 0,70 lei/kg, floarea-soarelui – 1,55 lei/kg, soia – 2 lei/kg, mazăre furajeră – 0,70 lei/kg și rapiță – 1,45 lei/kg.

De asemenea, prin Hotărârea 270 din 27 iulie, Consiliul Județean Galați a stabilit și prețul mediu pe tona de masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023. Acesta este de 54 lei/tonă masă verde.

Impozitul astfel calculat și reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, informează AJFP Galați.

De asemenea, arendașii au obligația să completeze și să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, formularul 112 – „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” în vederea declarării impozitului pe veniturile din arendă și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) (bifând corespunzător secțiunea C și selectând la rubrica Tip asigurat – pct. 26 – PF care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă).

Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în baza unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii.

Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reținut și plătit de către arendaș, este impozit final, iar arendatorii mai pot avea obligații declarative sau de plată doar în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate, după caz, precizează instituția.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr