Peste 84,6 milioane de euro pentru dezvoltarea sectorului antreprenorial din județul Galați, prin Programul Tranziție Justa 2021-2027

Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene a lansat cele șase apeluri de proiecte aferente acțiunilor privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM, care sprijină creșterea durabilă a economiilor locale și crearea de locuri de muncă.

Întreprinderile vor putea beneficia de o finanțare nerambursabilă între 200.000 euro si 8 milioane de euro pentru lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților; achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice; achiziţionarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă, precum si achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice.

Proiectele finanțate prin Programul Tranziție Justă 2021 – 2027 vor trebui să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce va fi necesar sa fie menținute pe întreaga perioada de durabilitate a proiectului.

Înainte de elaborarea ghidurilor am organizat întâlniri de lucru cu autoritățile locale, cu mediul de afaceri si reprezentanți ai societății civile în fiecare județ vizat de Programul Tranziție Justă. În cadrul acestor întâlniri am discutat despre nevoile de finanțare, domeniile cele mai relevante ce necesită finanțare, astfel încât lansarea acestor apeluri să răspundă cât mai fidel nevoilor sectorului antreprenorial.

Pentru județul Galați, acest apel de proiecte va aduce o finanțare de 84.633.938 de euro, menita sa sprijine investibile în economia județului Galați, în servicii de ocupare, în reconversie profesională, dar și în energie verde.

Apelul de proiecte va fi unul competitiv, astfel încât să putem finanța cele mai bune proiecte, iar termenul limită de depunere este 20.03.2024, ora 24:00, solicitanții având la dispoziție 2 luni pentru a-și pregăti proiectele, începând de pe 20.10.2023.

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte poate fi consultat aici: https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului-componenta-investitii-pentru-dezvoltarea-imm-care-sprijina-cresterea-dur-2/

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr