Inspectorii de muncă, în control la firmele de construcții din Galați. Aproape 150 de amenzi date unui număr de 69 de angajatori

ITM Galaţi anunţă rezultatele finale ale Campaniei naţionale de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor (CAEN: 41,42,42).

Astfel, în perioada februarie – noiembrie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi (I.T.M.) a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, acţiune înscrisă în Program Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2023 aprobat de Inspecţia Muncii.

Prima etapă a campaniei s-a desfăşurat în lunile februarie – martie 2023 şi a constat în mediatizarea, informarea şi organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Galaţi cu principalii dezvoltatori din judeţ cu activitate în domeniul construcţiilor.

A doua etapă, derulată în perioada aprilie – noiembrie 2023, a constat în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, prin acţiuni de control la aceştia, precum şi controale de verificare a modului în care au fost realizate măsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

Obiectivele principale au fost: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la excavaţii; asigurarea de echipamente de protecţie colective şi individuale în proporţie de 100%; respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor (din numărul total de fişe de instruire verificate, instruirea să fie efectuată în mod corespunzător în proporţie de 100%;implementarea măsurilor de siguranţă la utilizarea instalaţiilor de ridicat. Din numărul total de instalaţii de ridicat şi al calificării personalului deservent verificate, acestea să fie în proporţie de 100% corespunzătoare.

Obiectivele specifice pentru anul 2023 au fost: modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor, care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.

La nivelul judeţului Galaţi au fost verificaţi 105 angajatori care desfăşurau activităţi în domeniul construcţiilor. Au fost constatate 144 neconformităţi pentru care au fost dispuse 144 măsuri cu termene de realizare precise.

Au fost aplicate 143 sancţiuni contravenţionale dintre care 123 avertismente şi 20 amenzi contravenţionale în cuantum de 88.000 lei, unui număr de 69 angajatori.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate au fost: neautorizarea activităţii de construcţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; neasigurarea dispozitivelor de protecţie colectivă (ex. balustrade suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară); utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerinţele de securitate; existenţa unor goluri neprotejate împotriva pericolului de cădere în gol; neacordarea de către angajator a echipamentului individual de protecţie; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie adecvat riscurilor existente în şantierele temporare şi mobile (ex. centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti de protecţie, s.a.); neverificarea de către angajator a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecţie; lipsa planului propriu de securitate şi sănătate în muncă din şantierul temporar, la momentul controlului; neasigurarea unei instruiri suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; neasigurarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţilor desfăşurate în şantierul temporar; neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare; neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta şantierului temporar; neasigurarea sprijinirilor de maluri la lucrările de săpături; neîntocmirea planului propriu de securitate şi sănătate; lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific, informează ITM Galaţi.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr