Ce nereguli au găsit inspectorii de muncă la firmele din Galați care activează în zona industriei produselor pirotehnice

În perioada 6-16 februarie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (I.T.M.) au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind autorizarea angajatorilor care desfășoară activități de fabricare, depozitare, păstrare, transport și comercializare, a articolelor pirotehnice și pentru verificarea modului de respectare, de către aceștia, a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă.

Campania de verificări a fost declanșată ca urmarea a faptului că există riscuri deosebit de mari în activitatea de fabricare, deținere, preparare, experimentare, distrugere, transport, manipulare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice se impune intensificarea acțiunilor de control la agenții economici care desfășoară aceste activități.

Inspectorii de muncă și-au propus, ca urmare, identificarea și verificarea agenților economici care desfășoară activități de fabricare, deținere, transport, manipulare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice, privind respectarea prevederilor legale în vigoare, dar și, desigur, eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

Un alt obiectiv a fost creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Galați au controlat 27 de angajatori și au aplicat un număr 8 de sancțiuni contravenționale din care 7 avertismente (din care 5 în domeniul relațiilor de muncă și 2 în domeniul securității și sănătății în muncă) și o amendă în valoare totală de 4.000 lei (în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lipsa autorizației pentru comercializarea produselor pirotehnice) și au dispus 14 măsuri cu termen concret de realizare pentru remedierea deficiențelor constatate.

Deficiențele frecvent constatate sunt: nu se completează în registrul general de evidență a salariaților perioadele de suspendare ale contractelor individuale de muncă, cu respectarea termenului legal de transmitere; nu se ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de către salariați și nu se consemnează orele de început și de sfârșit ale programului de lucru în documentele de evidență a muncii prestate zilnic de un salariat în folosul angajatorului controlat.

De asemenea, s-a mai constatat frecvent lipsa autorizației pentru comercializarea produselor pirotehnice; instruire deficitară în domeniul securității și sănătății în muncă și organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și protecție.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr