Bilanțul Fiscului din Galați pe a doua lună din 2024: un milion de lei încasat în plus la buget în urma controalelor

Rezultatele Activităţii de Inspecţie Fiscală de la nivelul AJFP Galaţi în luna februarie 2024! ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane.

Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna februarie 2024, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând 33 de inspecţii fiscale (generale şi parţiale), din care 24 la contribuabili persoane juridice şi 9 la contribuabili persoane fizice.

Au fost 15 controale (controale inopinate şi controale încrucişate), din care 11 la contribuabili persoane juridice şi 4 la persoane fizice.

Cu ocazia acestora au fost stabilite obligaţii suplimentare stabilite – 1.049.942 lei (contribuabili persoane juridice şi contribuabili persoane fizice).

Principalele obligaţii stabilite suplimentar, în cuantum de 573.258 lei, sunt reprezentate de TVA, ceea ce reprezintă un procent de 54,60% din total.

În virtutea rolului preventiv, urmare celor 30 acţiuni de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice, în luna februarie 2024, organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii suplimentare la bugetul de stat, în cuantum de 471.325 lei.

De asemenea, la contribuabili persoane fizice, în luna februarie 2024 s-au finalizat 18 acţiuni de verificare documentară, fiind stabilite obligaţii de plată în valoare de 77.876 lei, înscrise în decizii de impunere.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna februarie 2024, au constat în:

„Inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc; inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior; controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili; creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul”, potrivit AJFP Galaţi.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr