Firmele de dezmembrări auto din Galați, luate la bani mărunți de Inspectoratul de Muncă. Ce nereguli au fost găsite

În cadrul unei campanii naționale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale la firmele de dezmembrări auto, inspectorii de muncă din cadrul ITM Galaţi au efectuat în ultimele zile 29 controale (13 în domeniul relaţiilor de muncă şi 16 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă).

Cu acest prilej, aceștia au aplicat un număr de 31 sancţiuni contravenţionale (4 în domeniul relaţiilor de muncă şi 27 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) din care 26 avertismente (2 în domeniul relaţiilor de muncă şi 24 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) şi 5 amenzi (2 în domeniul relaţiilor de muncă şi 3 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) în valoare totală de 12.500 lei (3.000 lei în domeniul relaţiilor de muncă şi 9.500 lei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă).

Deficienţe frecvent constatate au fost: nerespectarea prevederilor legale referitoare la repausul săptămânal acordat salariaţilor; nepăstrarea la locul de muncă a copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariaţii care prestau activitate în acel loc; lipsa evidenţei orelor de muncă prestate zilnic de către salariaţi şi neconsemnarea orele de început şi de sfârşit ale programului de lucru în documentele de evidenţă a muncii prestate zilnic de un salariat în folosul angajatorului controlat; echipamentele de muncă nu îndeplineau toate cerinţele de securitate şi sănătate în muncă; Instrucţiuni proprii incomplete.

De asemenea s-a constatat „nedotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie; nu au fost desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor şi evacuarea lucrătorilor; nu a fost organizată corespunzător activitatea de prevenire şi protecţie; neefectuarea controlului medical periodic la termenul scadent. Pentru nerespectarea prevederilor legale şi a neconformităţilor constatate, inspectorii de muncă au dispus 35 măsuri (8 în domeniul relaţiilor de muncă şi 27 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) pentru remedierea acestora, cu termen concret de realizare”, potrivit ITM Galaţi.

Amintim că în prima jumătate a lunii martie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi au desfăşurat acţiuni de control în cadrul a două Campanii Naţionale la angajatorii care desfăşoară activitatea în domeniul „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” cod CAEN 3831, respectiv la cei din domeniul „Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor” – cod CAEN 47.

Obiectivele campaniilor au fost: Identificarea angajatorilor care desfăşoară activităţi în cele două domenii; Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare; Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii si sănătăţii în muncă. S-a urmărit în mod deosebit, verificarea respectării de către agenţii economici din grupul ţintă a tuturor condiţiilor de muncă ale lucrătorilor.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr