Bani europeni pentru cadastrarea terenurilor și clădirilor în nouă comune din județul Galați

Programul național de cadastrare, cu sprijin financiar de la UE, a proprietăților rurale continuă.

În județul Galați, conform datelor publicate recent de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe lista unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, ce vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a POR 2014-2020, se află nouă comune.

Este vorba, în ordinea descrescătoare a suprafeței, de Frumușița, Berești-Meria, Munteni, Ivești, Liești, Independența, Barcea, Șendreni și Vânători.

Importanța acestei inventarieri complete a imobilelor și proprietarilor este una covârșitoare, influențând direct dezvoltarea infrastructurii și agriculturii, dar și siguranța circuitului civil, prin clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private.

Această contribuție este cu atât mai notabilă, cu cât primăriile au obligația să includă în sectoarele cadastrale ce fac obiectul înregistrării sistematice terenuri agricole care fac obiectul plăților prin APIA, dar și cele care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz etc.).

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr