Lista completă cu cele 61 de proiecte de hotărâre care vor fi analizate și supuse la vot de CL Galați în ultima ședință din august 2022

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 30.08.2022, ora 14,00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  pentru obiectivul „Reamenajare piațetă aferentă Bisericii „Greacă”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  pentru obiectivul „Realizare utilități și viabilizare teren creșa mare”;
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea a două terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate pe str. Siderurgiștilor nr. 2 S2 și S3;
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina I, str. Regiment 11 Siret, nr. 43 bis;
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 189A;
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, nr. 33A;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Malul Brateș, nr. 20A;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Calea Prutului, nr. 9M;
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe bdul George Coșbuc nr. 17,  aferent bl. M2, sc. 2, E44;
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 44, lot 2;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Regiment 11 Siret, nr. 2D S3;
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Cartier Mazepa I, str. Roșiori, zona “Complex Ancora”;
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina I, str. Saturn nr. 1-5, Complex Comercial;
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului, nr. 17A;
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Mărăști, nr. 42;
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Portului, nr. 8 S2-S1;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați-etapa 2”;
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei, nr. 150 – E1;
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Aviatorilor, nr. 4 E60;
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 223B;
 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia,  nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;
 22. Proiect de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local a Protocolului de predare-primire perfectat cu R.A.D.E.F.”RomaniaFilm” București;
 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 9;
 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situata în municipiul Galați, str. Alexandru Ioan Cuza,       nr. 44;
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 546/25.10.2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia – Corp școală”, cu modificările ulterioare;
 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Resistematizare teren zona bl. A-C, cartier Micro 14”;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Modernizare post de transformare Strada Traian, nr. 203”;
 28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare sala de gimnastică Str. Dr. Al. Carnabel, Nr. 63”;
 29. Proiect de hotărâre pentru  modificarea H.C.L. nr. 257/24.04.2018 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 82J;
 31. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea proiectului de investiții „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați -etapa 2”;
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 76/24.02.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 – Corp A+B Galați”;
 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 411/28.08.2019 privind aprobarea realizării proiectului ”Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 34. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 25E5;
 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 259/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul: “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Sf. Grigorie Teologul  ” cu modificările ulterioare;
 36. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Vezuviului, nr. 17;
 37. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Aleea Sulfinei, nr. 1;
 38. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Aleea Bazinul Nou, nr. 7;
 39. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe bdul George Coșbuc, nr. 171;
 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 41. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;
 42. Proiect de hotărâre privind ieșirea din indiviziune prin partaj convențional al părților, pentru imobilul situat pe str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 2A-Lot 1 și Lot 2;
 43. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat pe b-dul George Coșbuc, tronson 2, lot 2, adiacent Cimitir “Eternitatea”;
 44. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea Societății Distribuție a Energiei Electrice S.A., pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galați;
 45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați;
 46. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Galați în Consiliul de administrație al instituției de învățământ ”Creșa pentru Educație Timpurie” Galați;
 47. Proiect de hotărâre privind alipirea  a trei terenuri, proprietate privată a municipiului Galați;
 48. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat pe Str. Victor Papilian nr. 7;
 49. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galați, cu modificările ulterioare;
 50. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galați;
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare Parc Fotovoltaic Tirighina”;
 52. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 81/15.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Refacere sistem rutier și  regenerare urbană interior cartier Mazepa II”, cu modificările și completările  ulterioare;
 53. Proiect de hotărâre pentru  modificarea H.C.L. nr. 70/15.02.2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Tiglina I”, cu modificările și completările ulterioare;
 54. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 103/22.03.2018 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I”, cu modificările și completările ulterioare;
 55. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și a Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul U.A.T. Municipiul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați”;
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați;
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire, precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul U.A.T. Municipiul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați”;
 59. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 520/29.09.2021 privind  aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați, practicate de clubul sportiv “Club Sportiv Municipal Galați”;
 60. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor mijloace fixe  aflate în concesiunea societății Calorgal S.A.;
 61. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Galați la asociația internațională „B40 Balkan Cities Network”;

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr